PAYLAŞMAK İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ morboga38@hotmail.de ADRESİNE GÖNDERİN YAYINLAYAYIM. Mustafa Morboğa
   
 
  Mehmet Mustafa Tanrıverdi

 

HİCRETİ RASULULLAH
 
Bir kişiyi korursa yüce Allah
Kimse dokunamaz kılına vallah
İşte örnek hicreti Rasulullah
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Bir evde toplanıp tuzak kurdular
Öldürmeye hanesine vardılar
Kapı baca her tarafı sardılar
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Hazreti Ali’yi eve bıraktı
Yasin okuyarak evinden çıktı
Görmedi kafirler kör gibi baktı
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Öz yurdu Mekke’den dışarı çıktı
Bir tepe üstünden Kabe’ye baktı
Ayrılık gözyaşı sel gibi aktı
Sana salat selam ya Rasulullah
 
İz sürerek Sevr mağarası izlendi
Örümcek ağıyla mara gizlendi
Koruyan Mevlaydı O Azizlendi
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Kafirler mağaranın önünde durdu
Güvercinler kapıya yuva kurdu
Şaşırdı kafirler göremiyordu   
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Ebubekir Sıddık ol yadigarı
İrşad etti O’na açtı sırları
Gece yürüdüler kumlu yolları
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Veda tarafından girdi şehire
Bayram yaptı Medine’yi Tahire
Kavuştular peygamberi ahire
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Seyre daldı yerler gökler melekler
Vecde geldi âsumanı felekler
Caddelerde büyük küçük bebekler
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Ebu Neccar kızları def çalıyor
Herkes her taraftan koşup geliyor
Müslümanlar şadoluyor gülüyor
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Herkes evlerine buyr ediyordu
Devemin gittiği yer o diyordu
Devesini melekler çekiyordu
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Bütün insanları heyecan sardı
Deve bir yetimin malında durdu
Tekrar Eyyûbi'nin evine vardı
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Bak yetim yetimi nasıl buluyor
Rabbim yetimlere destek oluyor
Yetim şâd oluyor şeref buluyor
Sana salat selam ya Rasulullah
 
İndi devesinden Resuller başı
Yanında sıddıkı sadık sırdaşı
Eyyûb Ensari de sevinç gözyaşı
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Hicretiyle islamiyet güç buldu
Arap Acem Rum illeri fetholdu
Düşmanları perişan ve kahr oldu
Sana salat selam ya Rasulullah
 
Sen hak peygambersin bütün cihana
Hicret hali örnek olsun insana
Mustafa layık olmak ister sana
Sana salat selam ya Rasulullah
 
03.03 .1983 yayın tarihi
Mehmet Mustafa Tanrıverdi
"Gönül Nuru" adlı Eserinden Alınmıştır 
 
 
 
 
ŞEFAAT İSTERİZ 
YA RASULALLAH
 
Seni met edecek takatım mı var
Kitabımda övdü ol yüce Settar
Şefaatçi etsin Mevlamız Gaffar
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Hürmetine yaratıldı bu cihan
Senin için mükerrem oldu insan
Şehadet getirip etmişiz iman
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Seni sevdi habibim dedi Allah
Sana indi Kuran Hak kelamullah
Sana ümmet olduk elhamdülillah
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Kimisine görünürsün aşikar
Kimiyle aranda gizli sırrın var
Yıkılmış sineler edersin iman
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Kimisini irşad eden batında
Makbul eder yüce Hakk’ın katında
Dostların çok gök kubbenin altında
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Miracında meleğini gönderdi
Burağına Refrefine bindirdi
Cemalinden mikabını indirdi
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Yüce yerler gezip devran eyledin
Rabbimizden ümmetlerin diledin
Selamlaşıp selamımız söyledin
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Üzerinde bulut gölge ederdi
Taşlar selam verip tasdik ederdi
Allah için durmaz cihat ederdin
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Bir gazada ordunun suyu bitti
Rabbim parmaklarını çeşme etti
Hepside içti orduya yetti
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Müşriklerin başı ne soru sordu
Şu ağaç yürüsün tamam diyordu
Ağaç gelip karşısında selam durdu
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Avcılar geyiği tuttu bağladı
Seni gören geyik ciğer dağladı
İki yavrum açtır diye ağladı
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Hakdan vahiy gelir halka söylerdi
Parmak işareti ayı bölerdi
Mevlamızdan ümmetini dilerdi
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Rabbim secdeye başlar koyalım
Rasulünün sünnetine uyalım
Her hali mucize nasıl sayalım
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Hasretin ateşi ciğerim dağlar
Ayrılıktan hurma kütüğü ağlar
Yardımın bekliyor ölüler sağlar
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
Terin gül yağıydı tükrüğün şifa
Alemlere rahmetsin sende vefa
Şefaat bekliyor Mehmet Mustafa
Şefaat isteriz Ya Rasulallah
 
03.03 .1983 yayın tarihi
Mehmet Mustafa Tanrıverdi
"Gönül Nuru" adlı Eserinden Alınmıştır
 
 
EMANINA GELDİM AMAN YARABBİ
 
Bize iyilik ver ey Bari Hüda
Dertliye derman her borçluya eda
Af ve rahmetinden eyleme cüda
Emanına geldim aman yarabbi
 
Cahil cühelaya bizi eş etme
Halimize bakıp aman terketme
Af kapına geldim aman reddetme
Emanına geldim aman yarabbi
 
Yardım et bizleri koru hıfz eyle
Düşmanımız perişan et kahreyle
İslam parça parça sen imdat eyle
Emanına geldim aman yarabbi
 
Zamanıyın üstazına evlat et
Salihlerin zümresine dahil et
Ecel yakın ellerim boş imdat et
Emanına geldim aman yarabbi
 
Ölüm ağrıları gelip çatınca
Azrail kancasın cana atınca
Alnımızdan ecel teri akınca
Emanına geldim aman yarabbi
 
Hayırsız mal verip bizi azdırma
Fakir edip kapılarda gezdirme
Dert verip de canımızdan bezdirme
Emanına geldim aman yarabbi
 
Hararetten ciğerimiz yanmasın
Hain şeytan imanımız almasın
Hıfzet yaklaşmaya fırsat bulmasın
Emanına geldim aman yarabbi
 
Şöyle bakıp makamımız görelim
İman ile ruhumuzu verelim
Korkusuzca kabrimize girelim
Emanına geldim aman yarabbi
 
Amansız kabire imansız sokma
Münkir nekir üstümüze bırakma
Kolay sualler sor daraltıp sıkma
Emanına geldim aman yarabbi
 
Terazinin sevap gözünü doldur
Umarız ey Gani rahmetin boldur
Çaresiz kapında bekleşen kuldur
Emanına geldim aman yarabbi
 
Sırat köprüsünü geniş yol eyle
Kesildi çareler sen imdat eyle
Habibin aşkına merhamet eyle
Emanına geldim aman yarabbi
 
Defterimiz solumuzdan verdirme
Suratımızı hayvana döndürme
Esfele safiline indirme
Emanına geldim aman yarabbi
 
Zebanilerine bizi tutturma
Cehennemin gayyasına attırma
Azablar üstüne azap tattırma
Emanına geldim aman yarabbi
 
Mahşer günü şaşkın şaşkın gezdirme
Ayaklar altına atıp ezdirme
Gazaplanıp derimizi yüzdürme
Emanına geldim aman yarabbi
 
Zebaniler yakamızdan tutmasın
Sürüyerek cehenneme atmasın
Rabbim dâllîn fırkasına katmasın
Emanına geldim aman yarabbi
 
Hiçbir iman ehli darda kalmasın
Amel yağma olup müflis olmasın
Yüzlerimiz sararıp ta solmasın
Emanına geldim aman yarabbi
 
Rahim sıfatından tecelli olsun
Habibin arayıp bizleri bulsun
Livail hamdinin altına alsın
Emanına geldim aman yarabbi
 
Yardım et hesabı kolay verelim
Dostlarıyın sürüsüne gidelim
Tecelli et gül cemalin görelim
Emanına geldim aman yarabbi
 
Mümin müminatın yüzünü güldür
Hepimizi affet cennete doldur
Lutfeyle cemalin perdeyi kaldır
Emanına geldim aman yarabbi
 
Seddar Gaffar olan Baki şah sensin
İlan et affımız ıstırap dinsin
Beratını alan kullar sevinsin
Emanına geldim aman yarabbi
 
Senden başka kimimiz var ey Samet
Dinimiz İslamdır nebimiz Ahmet
Mehmet Mustafa der ya Gafur ahad
Emanına geldim aman yarabbi

M.MUSTAFA TANRIVERDİ
GÖNÜL NURU ADLI KİTABINDAN

ŞEHİTLER
Albayrağın rengi şehidin kanı
Ay yıldızı yüceliğin nişanı
Kahraman milletin şöhreti şanı
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
Şehit adını ona mevlam vermiş
Şehit ölmez mevlasına gidermiş
Cennette cemalin ikram edermiş
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
Dua edek imanlı askerlere
Hak yolunda şehit olan erlere
İsmi yazılmış göklere yerlere
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
Yolumuz hak göğsümüz iman dolu
Kan ile yoğruldu şu Anadolu
Kahraman milletin kahraman oğlu
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
Allah için birleşelim gardaşlar
Birleşince kal’a oluyor daşlar
İman ile kazanılır savaşlar
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
Mustafa der herkese ölüm vardır
Kimisine cennet kimine nardır
Şehitlerin arzuları didardır
Vatan millet din uğrunda şehitler
 
M.MUSTAFA TANRIVERDİ
GÖNÜL NURU ADLI KİTABINDAN
        


BEN ORMANI ÇOK SEVERİM
Toprağa tohum ekerim
Yetişir fidan dikerim
Dibine sular dökerim
Ben ormanı çok severim
 
Orman yapak kuru dağı
Toprağı tutsun saçağı
Akıp gitmesin toprağı
Ben ormanı çok severim
 
Kirli havayı temizler
Türlü hayvanları gizler
Orman yetiştirek bizler
Ben ormanı çok severim
 
Rahmetin çeker rahmanın
Yararı pek çok ormanın
Gelir kaynağı vatanın
Ben ormanı çok severim
 
Doğduğumda beşik oldu
Yemeğime kaşık oldu
Kapımıza eşik oldu
Ben ormanı çok severim
 
Kapı baca yaba kürek
Defter galem sıra terek
Orman her şeyime gerek
Ben ormanı çok severim
 
Bütün ağaçlar zikreder
Sevabı dikene gider
Hak razı olur rahmet eder
Ben ormanı çok severim
 
Ormanda bülbüller öter
Çeşitli meyveler biter
Anlayan anlasın yeter
Ben ormanı çok severim
 
Mustafa der orman sevin
Korumak olsun görevin
Zengin olsun yurdun evin
Ben ormanı çok severim
 
 
M.MUSTAFA TANRIVERDİ
GÖNÜL NURU ADLI KİTABINDAN                
 
 
CEMİL BABA
Bu dünya bir imtihandı
Sen kazandın Cemil baba
Çoğu dünyaya aldandı
Sen kazandın Cemil baba
 
Minareden sela sesi
Çağırıyordu herkesi
Allah demiş son nefesi
Sen kazandın Cemil baba
 
Canın varsa şu bedende
Cemil öldü sıra sende
Kazanç imanla ölmende
Sen kazandın Cemil baba
 
Hanesi yok yapusu yok
Dünyada tek tapusu yok
Haktan başka kapusu yok
Sen kazandın Cemil baba
 
Dünyaya küskün garezdin
Boya sandığıyla gezdin
Nefisin başını ezdin
Sen kazandın Cemil baba
 
Kuru topraklarda yattın
Ölmeden ölümü tattın
Dünyayı bir pula sattın
Sen kazandın Cemil baba
 
Nefisle güreşe çıktın
Mağlup edip yere yıktın
Şu yalan dünyadan bıktın
Sen kazandın Cemil baba
 
Dünya malından sorgun yok
Ölümden senin korkun yok
Zaten topraktan farkın yok
Sen kazandın Cemil baba
 
Dünyada oğlun kızın yok
Malın mülkün arazin yok
Hesabın yok terazin yok
Sen kazandın Cemil baba
 
Bizi boncukla eyledin
Nice keramet söyledin
Mevlaya sefer eyledin
Sen kazandın Cemil baba
 
Bilenler dediler veli
Bilmeyenler dedi deli
Ettin sahabe ameli
Sen kazandın Cemil baba
 
Rumuzlu sözlerin vardı
Etrafını halk sarardı
Dünya sana zaten dardı
Sen kazandın Cemil baba
 
Hak ile hak olmuş idin
Ölmeden sen ölmüş idin
Hak rızasın bulmuş idin
Sen kazandın Cemil baba
 
Cezbelenir Allah derdin
Gece gündüz zikrederdin
İnşallah cemale erdin
Sen kazandın Cemil baba
 
Mustafa sev zikredeni
Hakka imanla gideni
Toprağa girdi bedeni
Sen kazandın Cemil baba

M.MUSTAFA TANRIVERDİ
GÖNÜL NURU ADLI KİTABINDAN
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hakkı( hakki_canerhot mail.com ), 23.11.2007, 12:22 (UTC):
ÇOK SAĞ OL ALLAH RAZI OLSUN,DEVAMINI BEKLERİZ,SEVGİ VE SELAMLAR.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Peygamberler Tarihi
 
www.baktube.tr.gg
sitene eklewww.baktube.tr.gg
sitene ekle
 
Reklam
 
Kuran dinle
 

Reise Büro ÇELİK
 
Osman Çelik
Königsbergerstr.2
40764 Langenfeld
Tel : 02173 - 78998
Fax : 02173 - 3999696
Cep : 0172 - 7057440
Sezonluk biletleriniz Ocak ayında
ayırt ettirdiğiniz takdirde, biletlerinizi
uçus öncesi alabilirsiz.
Ödeme şartlarında büyük
avantajlar sunuyoruz...
Köylülerimizin alacağı her biletten
5 €uro Derneğimize verilecektir.
Gazeteler
 
 
Bugün 21 ziyaretçi (25 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Ömerhacılı Köyü Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Mustafa Morboga